Update van het bestuur

Beste vbd’ers,

Hier een korte update, want het is de afgelopen tijd stil geweest rond de Stichting Mariniers Verbindingsdienst. Covid19 heeft ook ons behoorlijk parten gespeeld.  

 

Gezien de huidige Covid19 situatie is er nog niets veranderd. Momenteel is het nog steeds niet mogelijk om een reünie borrel te organiseren en zullen we moeten afwachten wanneer weer wel. Daar komt bij dat het jaar 2022 een lustrumjaar is en wij het feesten dan over laten aan het Korps en wij als Stichting opnieuw een jaar stil liggen.

Kort overleg heeft geleerd dat er al wel gesproken wordt binnen het Korps over het organiseren van een lustrum viering zoals de vorige edities. Wel is alles afhankelijk van de situatie op dat moment of er überhaupt iets mogelijk is. Laten we van het positieve uitgaan en hopen dat we elkaar volgend jaar kunnen zien en spreken.

 

Voor onze trouwe sponsors en donateurs niets dan dank voor hun bijdrages in de afgelopen tijd ondanks dat we niets hebben kunnen organiseren.

 

Daarom wil ik iedereen verzoeken om zich voor het komende jaar niet verplicht te voelen om te sponsoren of te doneren omdat we er financieel goed voor staan. Daar komt bij dat we pas weer in 2023, hopelijk, iets kunnen organiseren en we daar voldoende voor in kas hebben.

 

Een ieder wordt wel op de proef gesteld qua geduld, maar ik hoop dat iedereen daar mee kan leven.

 

Voor nu wens ik iedereen prettige feestdagen en een heel gezond 2022.

 

Groet de Stichting Mariniers Verbindingsdienst.

unnamed.jpg