top of page

Bestuur Stichting Mariniers Verbindingsdienst

Bestuur Stichting Mariniers Verbindingsdienst

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit de navolgende personen;

 

 

•  Voorzitter            : KAPTMARNS b.d.   Frank Timmermans

•  Secretaris           : AOOMARNVB b.d.  Kees van Griensven

•  Penningmeester : AOOMARNVB b.d.  Gerrit Goudkade

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Will Vialle

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Frans Lelieveld

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Roel Hofman

•  Lid                      : AOOMARNVB         Dennis van der Zijde

 

 

 

Het bestuur zal minimaal 1x per jaar een bestuursvergadering houden.

De werkzaamheden welke door het bestuur worden verricht zullen geheel belangeloos en onbetaald worden uitgevoerd.

bottom of page