Bestuur Stichting Mariniers Verbindingsdienst

Bestuur Stichting Mariniers Verbindingsdienst

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit de navolgende personen;

 

 

•  Voorzitter            : KAPTMARNS b.d.   Frank Timmermans

•  Secretaris           :

•  Penningmeester : AOOMARNVB b.d.  Gerrit Goudkade

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Kees van Griensven

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Frans Lelieveld

•  Lid                      : AOOMARNVB b.d.  Roel Hofman

•  Lid                      : AOOMARNVB         Niels Kruft

 

 

 

Het bestuur zal minimaal 1x per jaar een bestuursvergadering houden.

De werkzaamheden welke door het bestuur worden verricht zullen geheel belangeloos en onbetaald worden uitgevoerd.